0904114801
  • Lịch Lò xo 7 tờ Chủ đề Hoa
  • Lịch Lò xo 7 tờ Chủ đề Hoa

Lịch Lò xo 7 tờ Chủ đề Hoa

– Kích thước 40*60cm…
– In 4 màu nội dung tự chọn theo Catalogue lịch tết
– Phần quảng cáo
– In quảng cáo 2 màu đến 4 màu tùy chọn
– Túi nilon quai xách / Túi giấy Kraft /Túi nilon hột xoài