0904114801
  • Poster chủ thể
  • Poster chủ thể

Poster chủ thể

Thông tin chi tiết

Là dạng poster về chân dung người nổi tiếng. Mục đích poster chính là quảng cáo, truyền tải thông tin về sự kiện.