0904114801
  • Poster tuyên truyền
  • Poster tuyên truyền

Poster tuyên truyền

Thông tin chi tiết

Poster tuyên truyền là loại poster có mục đích thông báo, tuyên truyền những thông điệp về các sự kiện (ví dụ: poster phim), hành động, ý thức cho cộng đồng nhằm thúc đẩy, kêu gọi người xem hành động. Đây cũng là loại poster xuất hiện thường xuyên tại những nơi công cộng và có đặc điểm thiết kế giống với poster quảng cáo để thu hút sự chú ý.